English

Výstavba podkrovných bytov

Vítame vás na stránke venovanej projekcii a výstavbe podkrovných bytov.

Našou hlavnou činnosťou je projekcia, výstavba a predaj predovšetkým podkrovných bytov na území Bratislavy.

Keďže našim prvoradým cieľom je absolútna spokojnosť zákazníka, už počas realizácie týchto stavieb úzko spolupracujeme a komunikujeme s budúcimi majiteľmi týchto bytov a ak je to technicky možné, realizujeme ich predstavy a pripomienky týkajúce sa vnútorného riešenia a vybavenia konkrétneho bytu.

V súvislosti s realizovanými nadstavbami ponúkame spoločenstvám majiteľov bytov, rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho stavu obytného domu.

V rámci komplexných služieb, sprostredkujeme zákazníkovi kontakt s bytovým architektom, ktorý na jeho požiadanie spracuje návrh na zariadenie interiéru.